Seuran syyskokous 11.12.2023

13.11.2023

Tervetuloa seuran sääntömääräiseen syyskokoukseen maanantaina 11.12.2023 klo 18:00. Kokous pidetään Villa Talviolla, osoitteessa Isonniityntie 181, 02540 Kirkkonummi. 

SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokoukselle
    a) puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle sihteerin
    b) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
    c) kaksi äänteen laskijaa
3) Todetaan
    a) läsnäolijat
    b) äänioikeutetut jäsenet
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
    a) toimintasuunnitelma
    b) talousarvio sekä liittymismaksun ja jäsen- ja ainaisjäsenmaksujen suuruus
6) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
7) Valitaan joka toinen vuosi hallitukselle puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
8) Valitaan muut jäsenet hallitukseen erovuorossa olevien tilalle
9) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat, joiden toimikausi on kokousta seuraava kalenterivuosi.
10) Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten vireille panemat asiat
11) Kokouksen päättäminen