Syyskokous 28.11.

13.11.2022

Tervetuloa seuran sääntömääräiseen syyskokoukseen

Tervetuloa seuran sääntömääräiseen syyskokoukseen maanantaina 28.11.2022 klo 18:00. Kokous pidetään Villa Talviolla, osoitteessa Isonniityntie 181, 02540 Kirkkonummi. 

SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokoukselle
    a) puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle sihteerin
    b) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
    c) kaksi äänteen laskijaa
3) Todetaan
    a) läsnäolijat
    b) äänioikeutetut jäsenet
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
    a) toimintasuunnitelma
    b) talousarvio sekä liittymismaksun ja jäsen- ja ainaisjäsenmaksujen suuruus
6) Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
7) Valitaan joka toinen vuosi hallitukselle puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi
8) Valitaan muut jäsenet hallitukseen erovuorossa olevien tilalle
9) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat, joiden toimikausi on kokousta seuraava kalenterivuosi.
10) Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten vireille panemat asiat
11) Kokouksen päättäminen