Seuran kevätkokous 15.5.2022

24.3.2022

Tervetuloa seuran sääntömääräiseen kevätkokoukseen!

Tervetuloa seuran sääntömääräiseen kevätkokoukseen sunnuntaina 15.5.2022 klo 15:30 alkaen. Kokous pidetään Villa Talviolla, osoite Isonniityntie 181, 02540 Kirkkonummi. 


Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokoukselle
- puheenjohtaja, joka kutsuu kokoukselle sihteerin
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- kaksi äänteen laskijaa
3) Todetaan
- läsnäolijat
- äänioikeutetut jäsenet
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös, esitetään
toiminnantarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
7) Käsitellään hallituksen tai jäsenten vireillepanemat muut asiat
8 ) Kokouksen päättäminen