Seuran kevätkokous Villa Talvio 20.5. klo 18.30

8.3.2019

Cool Riders ry:n kutsuu jäsenet sääntömääräiseen kevätkokoukseen Villa Talviolle

Kevätkokouksessa käsitellään
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3. Todetaan
a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille
7. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat asiat
8. Kokouksen päättäminen

Ilmoittaudu https://www.facebook.com/events/824945371185879/