Kutsu Cool Riders ry:n syyskokoukseen 20.11.

27.10.2017

Aika: 20.11.2016 klo 18.30 Paikka: Kylmälän VPK, Sjökullantie 369, 02540 Kylmälä

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle
  • puheenjohtaja
  • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  • ääntenlaskijat
 3. Todetaan
  • läsnäolijat
  • äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Tulevan toimikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä liittymismaksun, jäsen- ja ainaisjäsenmaksun suuruus
 6. Hallituksen jäsenten lukumäärä
 7. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa syyskokouksessa 2016 kaksivuotiskaudeksi valittu Kaj Kronlund
 8. Hallituksen jäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle
 9. Toiminnantarkastajien valinta
 10. Hallituksen esittämät tai jäsenten vireille panemat asiat
  10.1. Yhdistyksen säännöt
  Muutosehdotus 8 § 2 mom. ja lisätty momentti Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on lähetettävä kirjallisena seuran jäsenille heidän jäsenluetteloon ilmoittamillaan sähköpostiosoitteilla tai julkaisemalla se seuran Facebook-sivuilla 14 päivää ennen kokousta. Jäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana edellyttäen, että jäsenen henkilöllisyys on luotettavalla tavalla todennettavissa.
 11. Kokouksen päättäminen